دلنوشته

را کسایی که همیشه دلشون گرفته شاید اینجا بهترین جا باشه

دلنوشته

را کسایی که همیشه دلشون گرفته شاید اینجا بهترین جا باشه

سلام

مهدیه السادات البوشوکه هستم

متولد1370

دختر مرداد

امیدوارم از وبلاگم خوشتون بیاد

من یک دخترم

زیبایی ها رو دوس دارم

شیطنت ها رو دوس دارم

قدم زدن زیر بارون و رقصیدن رو دوس دارم

اما.....

خدایم را.....

ایمانم را....

آبرویم را.....

خیلی بیشتر از اینها دوس دارم